wsu
11 مهر 1401 - 10:36

کمیسیون فرهنگی مجلس باشگاه‌داری در سطح حرفه ای را برای دولت ممنوع کرد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی در مصوبه اخیر خود تصدی‌گری، تیم‌داری و مالکیت در بحث ورزش حرفه‌ای را برای دولت ممنوع کردند. احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاهداری در دستور کار کمیسیون قرار داشت که تعداد دیگری از مواد این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون رسید. احمدراستینهراستینهسخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌مجلس شورای اسلامیوگووگوبا خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاهداری در دستور کار کمیسیون قرار داشت که تعداد دیگری از مواد این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون رسید.وی افزود: اعضای کمیسیون فرهنگی در مصوبه خود تصدی‌گری، تیم‌داری و مالکیت در بحث ورزش حرفه‌ای را برای دولت ممنوع کردند. وی افزود: اعضای کمیسیون فرهنگی در مصوبه خود تصدی‌گری، تیم‌داری و مالکیت در بحث ورزش حرفه‌ای را برای دولت ممنوع کردند.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری حق تیم‌داری و باشگاهداری در سطح حرفه‌ای ورزش را ندارند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری حق تیم‌داری و باشگاهداری در سطح حرفه‌ای ورزش را ندارند.راستینه خاطرنشان کرد: در بحث حمایت از ورزش اعضای کمیسیون در جریان بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری مصوب کردند 20 درصد فضای ورزشی که بخش خصوصی برای آن درخواست ایجاد باشگاه می‌کند در قالب فضای تجاری معاف از عوارض تجاری بوده و پروانه آن صادر می‌شود که این کار با هدف حمایت از بخش خصوصی در حوزه باشگاه‌داری انجام می‌شود. راستینهراستینهخاطرنشان کرد: در بحث حمایت از ورزش اعضای کمیسیون در جریان بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری مصوب کردند 20 درصد فضای ورزشی که بخش خصوصی برای آن درخواست ایجاد باشگاه می‌کند در قالب فضای تجاری معاف از عوارض تجاری بوده و پروانه آن صادر می‌شود که این کار با هدف حمایت از بخش خصوصی در حوزه باشگاه‌داری انجام می‌شود.پایان پیام/ پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 765757